Kullandığınız Platformlarla Entegre Edilebilir

Entegrasyonlar, Tedarik zinciri performansının artırılmasında ve yöneticilerin doğru kararlar almasında bilgi alış verişi diğer bir ifadeyle entegrasyonlar son derece önemlidir.

Lojistik Programı üzerine çalışma.

ERP Sistem Entegrasyonu

ERP Entegrasyonu, Tedarik Zinciri boyunca bilginin anlık takip edilmesi ve izlenmesi sağlayarak, işletmenin operasyonel kararlarındaki kabiliyetlerinii arttırmaktadır.

SAP
Logo
Venut ERP
NETSİS

Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebe Entegrasyonu, firmanızda kullandığınız LOGO,NETSİS, VENUT vb. 3rd party yazılımlar excel şablonu olarak dışarı veri aktaran tüm muhasebe yazılımları ile entegrasyon gerçekleştirerek, hızlı ve güvenli veri alışverişi sağlar

SAP
Logo
Mikro
NETSİS
Venut ERP
e-Fatura
e-Arşiv

Banka Entegrasyonu

Banka Entegrasyonları, çalıştığınız bankalardan gelen anlık verilerin sistem tarafından otomatik olarak işlenerek, tüm banka hareketlerinin hatasız bir şekilde kontrol edilmesini ve raporlanmasını sağlamaktadır.

Tüm bankalar ile entegrasyon

Araç Takip Entegrasyonu

Araç takip entegrasyonları ile hızlı ve doğru veri aktarımı sayesinde insan hatalarının önüne geçerek operasyonel süreçlerinizde yüksek verimlilik sağlar.

Arvento

Deva Araç Takip sisteminden gelen sefer bilgilerini işleyerek, araçlarınızın geçmişe yönelik hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Sistem üzerinden sürücü performans değerlendirmeleri yaparak istenilen raporlamaları alabilirsiniz. Deva Araç Takip entegrasyonu, firmaların nakliye ve dağıtım kapasitelerini arttırarak zaman ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır.

SMS Entegrasyonu

SMS Entegrasyonu API ile entegre bir şekilde çalışarak, sipariş bilgilendirme, araç hareketleri, kargo bildirimi gibi hizmetlerin müşterilerinize otomatik ve anlık olarak iletilmesini sağlar.

UETDS

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi(U-ETDS)

Kanun ve bu yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi ifade eder.

Uetds-Sistemi.com A1, A2, B2 ve D2 Arizi Taşımacılık yetki belgesi veya K1, K3, c2 ve C3 yetki belgesi sahiplerinin Ulaştırma Bakanlığına iletmek zorunda olduğu verileri, kolay ve ücretsiz modülü ile hızlı bir şekilde gönderir.

Scroll to Top