DEVA

FİNANS MODÜLÜ

Finans; bankacılık, borç, kredi, sermaye, gelir veya gider ile ilgili faaliyetleri tümünü açıklayan geniş bir terimdir. Temel olarak finans, para yönetimini ve gerekli değerleri elde etme sürecini temsil eder. Finans aynı zamanda finansal sistemleri oluşturan para, bankacılık, kredi, yatırımlar, varlıklar ve borçların gözetimini, oluşturulmasını ve incelenmesini de kapsar.
Deva ise sistem üzerinden girilen finans verileri ile operasyonel faaliyetlerinizi birleştirerek lojistik süreçlerinizdeki maddi durumunuzu tek bir panel üzerinden görmenizi sağlar. Sistem içerisinde Müşteri Borç – Alacak, Kasa Ekstresi, Cari Hesap Takip, Banka Bakiyesi, Karlılık, Müşteri – Tedarikçi Fatura Toplamı vb. birçok ayrıntılı raporu almanıza olanak sağlar.
Deva Finans Modülü bilgisayarınızın olduğu her yerde cari hesap hareketlerinin dijital ortamlarda arşivlendiği ve faturalama işlemlerinin yapıldığı güvenli ve erişilebilir modülümüzdür.

Deva ile Tahsilat ve Ödeme Yöntemlerini Yönetin

Farklı Finansman yönetimlerinde Tahsilatlarınız ve Ödemeleriniz arasındaki dengeyi görün.

icons8 pin 100

Çek İşlemleri

icons8 pin 100

Senet

icons8 pin 100

POS Tahsilat

icons8 pin 100

Nakit ve Banka İşlemleri

icons8 pin 100

Maaş Ödemeleri

icons8 pin 100

Yasal Ödemeler ( Vergi-SGK)

Finans Modülü Özellikleri

Firmanız çalışırken, gelir ve giderleriniz Deva ile takipte

Eksiksiz ve Güvenli Veri Kaydı
Finans Planlaması
Cari Yönetimi
Detaylı Raporlama
Tahsilat ve Ödeme Yönetimi
Acente Hakediş Yönetimi
Kullanıcı Yönetimi
Fatura İşlemleri

Planla, İşlem Yap, Kaydet

Bilgi İşlem ve DEVA

Deva ile Firmanızın verilerini ve bilgisini saklayın, işleyin ve ayrıştırın. Deva ile bilgi işlem, sağladığı teknik altyapı ile tüm verilerin saklanmasında ve bunlardan istatistik ve raporların çıkarılmasında görev alır.

Müşteri Kartı ve Fihtist

Müşterileriniz ile olan tüm ilişkileri, özel olarak düzenleyin, Deva sizin için kaydetsin.

e-İşlemler

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, özellikleri ile kayıtlarınızı dijital ortamda oluşturun, sevkiyat süreçlerinizi hızlandırın.

Fiş İşlemleri

Fatura, İrsaliye, Tesellüm, Barkodlama ve Etiketleme gibi fiş işlemleriniz Deva ile gerçekleştirin.

Muhasebe Entegrasyonu

Logo muhasebe entegrasyonu ile ön muhasebe ve genel muhasebe işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Deva Etkileşimli Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebe Entegrasyonu ile finans verileriniz ve operasyonlarınız doğru orantılı olsun. Tüm mali verilerinizde çift taraflı kontrol Deva ile sizde!

Müşterilerin kayıt altına alınması ve takibi
Borç ve Alacakların takibi
Nakit, kart, çek ve senet ile yapılan ödemelerin kontrol ve takibi
Şirketin genel gelir ve gider tablosunun hazırlanması
e-Fatura gibi yapılan operasyonlara bağlı olarak resmi mevzuatların yerine getirilmesi
Finans verilerinizin firma operasyonlarıza doğru orantılı ilerlemesi
pngegg 5

Deva tarafındaki tüm işlemler diğer modüller veya çeşitli enregrasyon yazılımları ile çalışabilmektedir. Deva, gerektiği takdirde lojistik süreçlerinizdeki çalışma şekillerinize göre dizeyn veya düzenlemelere tabii olabilmektedir. Özellikle Muhasebe kısmı Logo ile entegre çalışmaktadır. Logo tarafında muhasebeleşen bir işlem Deva tarafında da düzenleme yapılamaz veya silinemez. Bu ise daha güvenli, kullanışlı, sürdürülebilir ve kontrollü bir yapı sunmaktadır.

Scroll to Top