DEVA

TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ
DAĞITIM VE TAAHHÜT MODÜLÜ

Yurtiçi dağıtım hizmetleri, lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların sunduğu hizmetler arasında önmli bir yer tutar. Üretici veya ticari işletmelerinin ürünlerinin taşınması, depolanması ve dağıtılması tedarik ve ticaret zincirinin ana hatlarını oluşturmaktadır.
Ürünlerin üreticinin deposundan alınarak kendi deposuna sevk etme, depolama ve alıcılarına dağıtma, ayrıca ambalajlama, etiketleme gibi hizmetler ile sipariş zamanı ve teslim zamanı arasındaki süreyi kısaltarak ürünlerin en kısa zamanda alıcılarına ulaşmasını sağlar. Bu durum ise ticaretin kolaylaşması ve hızlanmasını sağlamaktadır.

Deva, Dağıtım ve Taahhüt Otomasyonu

Deva, Lojistik Dağıtım ve Taahhüt Modülü ise tüm süreçlerin Planlama, Finanas, Operasyonel kısımlarının tümünü tek bir arayüzden yönetim sağlayabileceğiniz bir yapı sunar. Lojistik işletmenizdeki dağıtım, depolama, dağıtım süreçlerinde tedarik otomasyonu oluşturur. Bu tedarik otomasyonuyla beraber işletmenizin finans, operasyon yada planlama yönünden eksiklerini, girdilerini ve çıktılarını sunarak firmanızda hakim bir yönetime olanak sağlar.

Dağıtım ve Taahhüt Modül Özellikleri

Deva ile sorunsuz taşıyın, taşıtın, sorunsuz teslim edin.

Eksiksiz Veri Kaydı
İş Planlaması ve Araç Yönetimi
Envanter ve Depo Yönetimi
Detaylı Raporlama
Tahsilat ve Ödeme Yönetimi
Acente Hakediş Yönetimi
Kullanıcı Yönetimi
Muhasebe ve Finans Yönetimi

Deva Tüm Dağıtım Süreçlerinizde Sizinle

Moduller Dagıtım Modulu

Gelecek Gidecek Sipariş

Kargolarınız deponuza gelmeden ve çıkışı gerçekleşmeden sistemli bir şekilde dijital ortamda gerçekleştirin.

Moduller Dagıtım Modulu

Araç ve Kargo Takip ve Yönetimi

Araç ve kargolarınızı dijital ortamdan takip edebilir ve planlamalarınızı yapabilirsiniz.

Moduller Dagıtım Modulu

Düzen ve Depo Yönetimi

Yük ve kargoları çeşitliliğine göre ayırın yerleştirin, Deponuzu verimli kullanın.

Moduller Dagıtım Modulu

Teslimat ve Tahsilat Yönetimi

Teslimatlarınızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin. İşlemlerini envanterinize ve muhasebenize uygun olsun.

Moduller Dagıtım Modulu

Raporlama ve Dijital Fihrist

Depoculuk faaliyetlerinizdeki tüm işlemlerinizi için aylık, yıllık veya haftalık raporlar alın. Müşteriler ile ilgili tüm bilgileriniz kayıt altında olsun.

Moduller Dagıtım Modulu

Maliyet ve Finans Yönetimi

Cari veya maliyet hesaplarınızı, tahsilat ve ödemelerdeki girdi ve çıktılarınızı görün. Finans işlemlerinizi Deva üzerinden yapın.

PLANLA, İŞLEM YAP, KAYDET

Bilgi İşlem ve DEVA

Müşteri Kartı

Müşterileriniz ile olan tüm ilişkileri, özel olarak düzenleyin, Deva sizin için kaydetsin

Fiş İşlemleri

Fatura, İrsaliye, Tesellüm Barkodlama ve Etiketleme gibi fiş işlemlerinizi Deva ile kolayca gerçekleştirin

Dijitalleşme

e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-Banka özellikleri ile kayıtlarınızı dijital ortamda oluşturun, Lojistik süreçlerinizi hızlandırın.

Muhasebe Entegrasyonu

Logo Muhasebe Entegrasyonu ile ön muhasebe ve genel muhasebe işlemlerinizi yapın

pngegg 5

Deva tarafındaki tüm işlemler diğer modüller veya çeşitli enregrasyon yazılımları ile çalışabilmektedir. Deva, gerektiği takdirde lojistik süreçlerinizdeki çalışma şekillerinize göre dizeyn veya düzenlemelere tabii olabilmektedir. Özellikle Muhasebe kısmı Logo ile entegre çalışmaktadır. Logo tarafında muhasebeleşen bir işlem Deva tarafında da düzenleme yapılamaz veya silinemez. Bu ise daha güvenli, kullanışlı, sürdürülebilir ve kontrollü bir yapı sunmaktadır.

Scroll to Top