Ulaştırma Elektronik Takip Ve Denetim Sistemi (U-Etds)

Sayın Meslektaşlarımız;

Bildiğiniz üzere

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)

Bir yıl önce yayınlandı ve bu yıl sonunda uygulamaya geçecek; Hatta Otobüs İşletmeleri 1 yıldır uygulamayı kullanıyorlar.

Bu metni aşağıda size iletiyoruz.

08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır

U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,

1- Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2),

2- Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3),

3- Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2),

4- Kargo işletmecilerini (M1 ve M2),

5- Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2),

6- Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2),

7- Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2)

8- Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),

kapsamaktadır.

NAKLİYAT AMBARCILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına N1 ve N2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde;

1. Yükün gönderici bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

c) Ad, Soyad / Unvan,

d) Adres,

2. Yükün alıcı bilgilerini;

e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

g) Ad, Soyad / Unvan,

h) Adres,

3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;

i) Taşıma İrsaliye No,

j) Taşıma İrsaliye Tarihi,

k) Taşıma Tarihi,

l) Plaka,

4. Diğer yük bilgileri;

m) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı

Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Yayınlanan Genelgeyle ilgili Bakanlığımızla Ankara ve İstanbulda yaptığımız karşılıklı görüşmelerde, bu çalışmayı TND ile birlikte yapacaklarını söylediler, görüşmemizden sonra bizde dernek bilgisayar altyapısını geliştirdik ve güncelleştirdik, işlemleri tamamladıktan sonra Yavuz Bayraktar ve Zeki İnan’ı (Argem) ekibiyle birlikte Ankaraya Gönderdik ortak çalışmayla ilgili olarak brifing aldılar; dönüşte ve çalışmalarımızı tamamladık daha sonra bakanlık yetkilerini faaliyetimizi sahada görmeleri için İstanbul’a davet ettik.

(U-ETDS) ile ilgili Çalışmalar için Bilgi almak üzere ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Düzenleme Daire Başkanı Kerim CİCİOĞLU ve U-NET Yazılım Çözümleri Koordinatörü Yazılım Uzmanı Ahmet Yalçın ve Dursun bey İstanbul’da 17-18 Ekim 2019 Cuma ve Cumartesi günleri konuğumuz oldular.

Dernek Başkanımız Yusuf Dağcı Resimlerde de görüldüğü gibi Bakanlık Ekibine Mars Lojistik Deposunda Esnafımızla birlikte brifing verdi; Ürünlerinlerin teslim alınmasından, ambar tesellüm ve toplu taşımanın düzenlenmesi, ürünlerin kamyonlara yüklenmesi, istiflenme sistemini bizzat sahada örnekleriyle anlattı; özellikle başkanımız ürünlerin teslim alındıktan sonra 6 saat içinde bildirim yapamayacağımızı sahada kamyon başında örneklendirdi; gelen ekip bu konuda ikna olduklarını ve uygulamanın değiştirebileceğini şifahen söylediler daha sonra resmi yazıyla tarafımıza tebliğ edileceğini bildirdiler.

Esnafımızın Çoğuna Yazılım Hizmeti veren Argem Teknoloji adına Zeki İnan, Derneğimiz yönetiminden Yavuz Bayraktar ve Bakanlık yetkililerine mevzuata uyumu için gerekli sistemin entegrasyonunun 31 Ekim’e kadar bitirilmesi gerektiği bildirdi; geriye kalan iki ay içerisinde esnafımız tarafımızdan bilgilendirilecektir.Sahadaki bu anlatım ve görüşmelerden sonra yazılım ekibide iki gün boyunca çalışmalarını devam ettirmiştir.

Bu vesileyle hayırlı işler dileriz, çalışmalarımız devam etmektedir. Ankara’ya iletilmek üzere N2 belgesiyle ilgili taleplerimiz ve 2019 Kasım ayında yapacağımız çalıştayın bilgiside Ankaradan gelen ekibe aktarıldı.

Gelişmeler hakkında esnafımızı bildirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla;

Türkiye Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf DAĞCI

Scroll to Top